Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 8 juni

Dag:
Torsdag den 8 juni 2017
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming
Ordförande

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Inkomna ärenden till tillväxt- och regionplaneförvaltningen

 • 3.

  Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

  Förteckning

  Förteckning över beslut ur skärgårdsanslaget

 • 4.

  Reviderad verksamhetsplan 2017 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

  TRN 2016-0125

 • 5.

  Arbetsordning för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 21.

  Direktörens rapport

  Hanna Wiik

 • 22.

  Information om Utredningen om kommunal planering för bostäder (N2017:04)

  Hanna Wiik, särskild utredare och Lars Arell, huvudsekreterare i utredningen

 • 23.

  RUFS-information

 • 24.

  Minskad klimatpåverkan: översikt styrmedel och markanvändning Avrapportering av två uppdrag: styrmedel för minskade utsläpp och översiktlig karta var förtätning i länet kan bidra till mest utsläppsminskning

  Jonas Jernberg och Michael Erman, TRF

  Underlag: Karta