Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 31 augusti

Dag:
Torsdag den 31 augusti 2017
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Open Lab KTH, Valhallavägen 79
Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming
Ordförande

 

Dagordning

Dagordning

Inledning

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 15.

  Direktörens rapport

  Hanna Wiik, förvaltningschef TRF

 • 16.

  Minskad klimatpåverkan: översikt styrmedel och markanvändning Avrapportering av två uppdrag: styrmedel för minskade utsläpp och översiktlig karta var förtätning i länet kan bidra till mest utsläppsminskning

  Jonas Jernberg och Michael Erman, TRF

 • 17.

  Implementering TRN-målmodell inför nämndens Mål och budget 2018

  Evert Kroes och Ann Lundell, TRF

 • 18.

  RUFS-Information

  Ulrika Palm och Roland Engkvist, TRF