Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 26 oktober

Dag:
Torsdag den 26 oktober 2017
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming
Ordförande

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 11.

  Direktörens rapport

  Hanna Wiik, förvaltningschef TRF

 • 12.

  RUFS-information

  Ulrika Palm, TRF

 • 13.

  Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

  TRN 2016-0082

  Lägesrapport

  Michael Erman,TRF

 • 14.

  Landsbygd- och skärgårdsstrategi

  TRN 2016-0127

  Lägesrapport
  Christina Larsson

 • 15.

  Regional godsstrategi för Stockholmsregionen

  TRN 2017-0055

  Lägesrapport

  Susanne Skärlund, TRF

 • 16.

  Återrapportering av uppdragen

  - strandskydd och strategisk bostadsutveckling
  - öar där det lämpar sig bäst att planlägga ny mark för att skapa bättre service och förbättra sjötrafikens resandeunderlag

  Jessica Andersson, TRF

   

 • 17.

  Information om SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation)

  Uffe Westberg, ordförande SIKO