Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 23 mars

Dag:
Torsdag den 23 mars 2017
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Görwellsalen, Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming

Ordförande

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden till tillväxt- och regionplaneförvaltningen

 • 3.

  Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

  Förteckning verkställighetsbeslut och delegationsbeslut

  Förteckning beslut skärgårdsanslaget

 • 4.

  Samråd om Ekerö kommuns förslag till ny översiktsplan – Yttrande enligt delegation

Beslutsärenden

Informationsärenden