Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 20 september

Dag:
Onsdag den 20 september 2017
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45
Lägg till denna händelse i min kalender.

Gustav Hemming
Ordförande

Dagordning

Daordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Inkomna ärenden till tillväxt- och regionplaneförvaltningen

 • 3.

  Yttrande enligt delegation över förslag till beslut om Lötsjön – Golfängarnas naturreservat, Sundbybergs stad

  TRN 2017-0066

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 11.

  Direktörens rapport

 • 12.

  RUFS-information

  Ulrika Palm, TRF

 • 13.

  Regionalt cykelbokslut 2016

  Björn Sax Kaijser, TRF

 • 14.

  Regional miljöstrategi för vatten - Lägesrapport med anledning av att halvtidsuppföljning ska göras 2017-2018

  Maja Berggren, TRF

  Regional miljöstrategi för vatten
  LS 1203-0461 Indikatorer och uppföljning, regional miljöstrategi för vatten
  LS 1405-0687 Regional miljöstrategi för vatten – Nuläge 2014

 • 15.

  Regionbildning, dagsläge

  Liv Fries, projektledae SLL/LSF, Anette Jansson, TRF