Tillväxt- och regionplanenämnden

Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för den regionala utvecklingsplaneringen.

Nämnden har det övergripande ansvaret för den regionala utvecklingsplaneringen genom att ta fram och verka för genomförandet av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS). Nämnden ska samverka med länets kommuner samt regionala och andra relevanta aktörer för att uppnå en hållbar regional utveckling.

I nämndens uppdrag ingår att ansvara för utvecklingen i landsbygden och skärgården, bland annat genom att ge bidrag till projekt och verksamhet inom landstingets hållbarhets- och skärgårdsanslag. Nämnden ansvarar även för att koordinera landstingets strategier för deltagande i EU:s strukturfondsprogram.

Till stöd för tillväxt- och regionplanenämnden finns tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Dagordningar och handlingar i tillväxt- och regionplanenämnden

Tillväxt- och regionplanenämndens möten hålls cirka tio gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdagar med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar 2019
Sammanträdeshandlingar 2018
Sammanträdeshandlingar 2017
Sammanträdeshandlingar 2016

Förtroendevalda i tillväxt- och regionplanenämnden

Tillväxt- och regionplanenämnden består av totalt 24 ledamöter, 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare. Ordförande i tillväxt- och regionplanenämnden är miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming (C), 1:e vice ordförande är Nikolina Bucht (M) och 2:e vice ordförande oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström (S).

Ordinarie ledamöter i tillväxt- och regionplanenämnden ›
Ersättare i tillväxt- och regionplanenämnden ›

Tidigare dagordningar och handlingar

Tillväxt- och regionplanenämnden ersätter från och med 1 januari 2015 landstingsstyrelsens tillväxt- och regionplaneutskott och dels miljö- och skärgårdsberedning. Dagordningar, handlingar och protokoll från utskottet och beredningen (2013–2014) hittar du via länkarna nedan.

Sammanträdeshandlingar i politiska organ före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.