Prislistor före år 2020

Här hittas föregående års fastställda utomlänsprislistor för Region Stockholm-Gotland

Logga Region Gotland och Region Stockholm

2019 

Samverkansnämnden Sthlm-Gotland - Utomlänsprislista januari 2019

Utomlänsprislista Nord DRG-CC Somatik 2019

Utomlänsprislista Karolina Universitetssjukhuset 2019 (från och med 1 april)*

Utomlänsprislista Karolinska Universitetssjukhuset 2019 (till och med 30 mars)

Utomlänsprier för St Eriks Ögonsjukhus 2019

Utomlänsprislista Handkirurgi Södersjukhuset 2019

Utomlänsprislista övrig öppenvård 2019

Utomlänsprislista avseende Ambulans- och helikoptertransporter 2019

Utomlänsprislista SLSO - Psykiatri 2019

Hyperhidrobehandling med botulinumtoxin

Ersättningsnivåer och vårdutbud för behandling av hyperhidros med botuliumtoxin 2019 (från SKL)

Prislista Region Gotland 2019 - Psykiatri

 * Förändringen gäller sexualmedicin och andrologi. Tilllagt är rubriker för könskorrigerande kirurgi 1 respektive 2.

 

2018

Allmänt om utomlänsprislista för Region Stockholm-Gotland 2018

DRG sluten och öppen vård 2018

Karolinska Universitetssjukhuset Utomlänsprislista 2018 prisjustering från den 7 juli

Karolinska Universitetssjukhuset Utomlänsprislsta 2018 till och med 30 juni

S:t Eriks Ögonsjukhus AB 2018

Handkirurgi SÖS 2018

Övr Öppenvård 2018

Utomlänsprislista Psykiatrisk speicalistvård från den 7 juli

Utomlänsprislista Psykiatrisk specialistvård till och med den 30 juni

Ambulans- och helikoptertransporter 2018

Hyperhidros Stockholm-Gotland 2018

Utomlänsprislista Centrum för Arbets- och miljömedicin från och med 1 juli

 

2017

Allmänt om utomlänsprislistor för Region Stockholm-Gotland 2017

Utomlänsprislista Sluten och öppen vård 2017

Utomlänsprislista Karolinska Universitetssjukhuset från och med 1 april

Utomlänsprislista Karolinska Universitetssjukhuset till och med 31 mars 2017

Utomlänsprislista S:t Eriks Ögonsjukhus AB 2017

Utomlänsprislista Övrig öppen vård 2017

Utomlänsprislista Ambulans- och helikoptertransporter 2017

Utomlänsprislista Rättspsykiatrisk slutenvård 2017

Utomlänsprislista Psykiatrisk slutenvård 2017

 

Kontakta nämndens sekreterare Vanessa J. Johansson, vanessa.joseph-johansson@sll.se eller hälso- och sjukvårdsförvaltningens registratur, registrator.hsf@sll.se för tillgång till äldre utomlänsprislistor för sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?