Sammanträde 2021-05-25 Extrainsatt

Dag:
Tisdag den 25 maj 2021
Tid:
10:00

Ärenden

  • 1.

    Val av justerare och justeringsdag samt närvarorätt

Beslutsärenden