Sammanträde 15 juni 2021

Dag:
Tisdag den 15 juni 2021
Tid:
10:00

Ärenden

  • 1.

    Val av justerare och justeringsdag samt närvarorätt

Informationsärenden

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel IV

Rotel V

Rotel I