Regionstyrelsens sammanträde den 28 januari 2020

Dag:
Tisdag den 28 januari 2020
Tid:
10:00

Ärenden

  • 1.

    Val av justerare och justeringsdag samt närvarorätt

Informationsärenden

Beslutsärenden

Rotel II

Rotel II & VII

Rotel IV

Rotel V

Rotel I

Regionstyrelsens ordförande