Regionstyrelsens sammanträde den 18 februari 2020

Dag:
Tisdag den 18 februari 2020
Tid:
10:00

Ärenden

  • 1.

    Val av justerare och justeringsdag samt närvarorätt

Informationsärenden

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel IV

Rotel V

Rotel VI

Rotel I