Regionstyrelsens sammanträde den 10 mars 2020

Dag:
Tisdag den 10 mars 2020
Tid:
10:00

Ärenden

  • 1.

    Val av justerare och justeringsdag samt närvarorätt

Informationsärenden

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel II

Rotel III

Rotel IV

Rotel V

Rotel VI

Rotel VII

Från arvodesberedningen

Rotel I

Rotel II