Miljö- och hållbarhetsberedningen

Bevakar frågor som rör miljöarbetet inom den landstingsfinansierade verksamheten såsom uppföljning och framtagande av landstingets miljöprogram, energi- och klimatfrågor samt social hållbarhet inom landstingets verksamheter.

Dagordningar, handlingar och protokoll 

Sammanträdeshandlingar år 2019

Förtroendevalda

Ordinarie ledamöter