Extra sammanträde med regionstyrelsens den 5 mars 2019

Dag:
Tisdag den 5 mars 2019
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0064

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0065

Beslutsärenden

Rotel I

Regionstyrelsens ordförande

 • 8.

  Valärende

 • 9.

  Övrigt

 • 10.

  Nästa sammanträde