Regionstyrelsens sammanträde den 29 januari 2019

Dag:
Tisdag den 29 januari 2019
Tid:
10:00

Ärenden

 • 1.

  Närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträden för politiska sekreterare och övriga anställda

  RS 2019-0040

 • 2.

  Val av justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 3.

  Ärenden för kännedom till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0064

 • 4.

  Delegationsbeslut för anmälan till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0065

  Handlingar publiceras senare

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel II

Rotel IV

Rotel V

 • 11.

  Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2019

  LS 2018-0100

Rotel VII

Regionstyrelsens ordförande

 • 13.

  Valärende

  Handlingar publiceras senare

 • 14.

  Övrigt

 • 15.

  Nästa sammanträde

Tilläggsdagordning

Rotel I

Rotel II

 • 17.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård och möjlighet till medfinansiering av linser vid kataraktoperationer

  LS 2018-0817

 • 18.

  Motion 2017:57 av Dag Larsson m.fl. (S) om familjärhyperkolesterolemivården (FH) i Stockholm

  LS 2017-1296

 • 19.

  Motion 2017:79 av Marit Normasdotter m.fl (V) om att öppna avgiftningsenhet för kvinnor och personer som identifierar sig som kvinnor

  LS 2017-1533

 • 20.

  Yttrande över betänkandet Rätt att forska – långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)

  LS 2018-1152

Rotel IV

 • 21.

  Motion 2017:78 av Stellan Hamrin (V) om att fastställa havsytans framtida nivåer och planera skapandet av en ny råvattentäkt för regionen

  LS 2017-1532

Regionstyrelsens ordförande

 • 22.

  Befrielse från uppdrag i styrelsen för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans samt nominering av ny ordförande

  RS 2019-0075

Arvodesberedningen

 • 23.

  Arvodesreglemente för Region Stockholm

  LS 2018-0684