Regionstyrelsens sammanträde den 29 januari 2019

Dag:
Tisdag den 29 januari 2019
Tid:
10:00

Ärenden

 • 1.

  Närvarorätt vid regionstyrelsens sammanträden för politiska sekreterare och övriga anställda

  RS 2019-0040

 • 2.

  Val av justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 3.

  Ärenden för kännedom till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0064

  Handlingar publiceras senare

 • 4.

  Delegationsbeslut för anmälan till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0065

  Handlingar publiceras senare

Beslutsärenden