Regionstyrelsens sammanträde den 9 april 2019 med tillägg

Dag:
Tisdag den 9 april 2019
Tid:
10:00

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag samt närvarorätt

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0064

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0065

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel II

 • 14.

  Motion 2018:14 av Linda Älegård (S) om flytt av ålder för mässlingsvaccin

  LS 2018-0422

 • 15.

  Motion 2018:18 av Per Carlberg (SD) om att främja det lokalhistoriska arvet

  LS 2018-0426

 • 16.

  Motion 2018:22 av Marit Normasdotter (V) om att behandla alla patienter med hepatit C i syfte att utrota sjukdomen 2030

  LS 2018-0631

 • 17.

  Motion 2018:30 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om avskaffad finansiering av Mångkulturellt centrum

  LS 2018-0755

 • 18.

  Yttrande över Revisorernas projektrapport 9/2018 - Framtidens vårdinformationsmiljö - förutsättningar för IT och verksamhetsutveckling

  RS 2019-0207

 • 19.

  Yttrande över Revisorernas projektrapport 9/2018 - Framtidens vårdinformationsmiljö - förutsättningar för IT och verksamhetsutveckling

  RS 2019-0151

Rotel III

 • 20.

  Motion 2018:28 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om kameraövervakning på infartsparkeringar i landstingets regi

  LS 2018-0753

 • 21.

  Motion 2018:29 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om informationskampanj om fuskåkande i kollektivtrafiken

  LS 2018-0754

Rotel IV

Rotel V

Rotel VII

Regionstyrelsens ordförande

 • 28.

  Valärende

  Handlingar publiceras senare

 • 29.

  Val av rådsledamöter på utjämningsmandat till Mälardalsrådet

 • 30.

  Övrigt

 • 31.

  Nästa sammanträde

Tilläggsdagordning

Rotel I- Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Regionstyrelsens ordförande

 • 36.

  Nominering av ledamöter i Mälardalstrafik Mälab AB och Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

  LS 20128-1046