Regionstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2019

Dag:
Tisdag den 27 augusti 2019
Tid:
10:00

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag samt närvarorätt

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0064

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0065

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel II

Rotel III

Rotel IV

Rotel V

 • 17.

  Modell för samverkan mellan Region Stockholm och länets pensionärsorganisationer

  RS 2019-0382

 • 18.

  Valärenden

  Handlingar publiceras senare

 • 19.

  Övrigt

 • 20.

  Nästa sammanträde

Tilläggsdagordning

Rotel I

Rotel II

Regionstyrelsens ordförande

 • 24.

  Förordnande av förvaltningschef

  Dukas vid sammanträdet