Regionstyrelsens sammanträde den 26 november 2019

Dag:
Tisdag den 26 november 2019
Tid:
10:00

Ärenden

  • 1.

    Val av justerare och justeringsdag samt närvarorätt

Informationsärenden

Beslutsärenden

Rotel 1

Rotel II

Rotel II & VIII

Rotel III

Rotel V

Tilläggsdagordning

Rotel I & IV