Regionstyrelsens sammanträde den 24 september 2019

Dag:
Tisdag den 24 september 2019
Tid:
10:00

Ärenden

  • 1.

    Val av justerare och justeringsdag samt närvarorätt

Informationsärenden

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel II

Rotel III

Rotel VI

Tilläggsdagordning

Rotel I

Rotel III

Rotel V

Rotel VI