Regionstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2019

Dag:
Tisdag den 22 oktober 2019
Tid:
10:00

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag samt närvarorätt

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0064

  Handlingar publiceras senare

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0065

  Handlingar publiceras senare

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel II

Rotel III och IV

Rotel IV

 • 11.

  Yttrande över remissen Näringslivspolicy för Stockholms stad

  RS 2019-0837

 • 12.

  Valärende

  Handlingar publiceras senare

 • 13.

  Övrigt

 • 14.

  Nästa sammanträde