Regionstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2019 med tillägg

Dag:
Tisdag den 22 oktober 2019
Tid:
10:00

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag samt närvarorätt

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0064

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0065

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel II

Rotel III och IV

Rotel IV

Tilläggsdagordning

Rotel I

Rotel V

 • 18.

  Yttrande över betänkandena Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) samt Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)

  RS 2019-0791

Rotel VI