Regionstyrelsens sammanträde den 21 maj 2019

Dag:
Tisdag den 21 maj 2019
Tid:
10:00

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag

Informationsärenden

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel II

 • 10.

  Motion 2018:32 av Tove Sander (S) om behovet av samlad information till föräldrar till barn som diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionshinder

  LS 2018-1192

 • 11.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 14/2018 - Framtidens hälso- och sjukvård

  RS 2019-0332

 • 12.

  Yttrande över Promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

  RS 2019-0393

 • 13.

  Skrivelse av Erika Ullberg m.fl. (S) om skandalen med öppen patientdata hos 1177 Vårdguiden

  RS 2019-0312

Rotel V

Rotel VI

Regionstyrelsens ordförande

 • 17.

  Sammanträdestider och sammanträdesdagar för regionfullmäktige och regionstyrelsen år 2020

 • 18.

  Valärenden

  Handlingar publiceras senare

 • 19.

  Övrigt

 • 20.

  Nästa sammanträde

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel II