Regionstyrelsens sammanträde den 19 februari 2019

Dag:
Tisdag den 19 februari 2019
Tid:
10:00

Ärenden

 • 1.

  1. Val av justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0064

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0065

  Handlingar publiceras senare

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel I&IV

Rotel IV

Rotel V

Rotel VI

Rotel VII

Regionstyrelsens ordförande

 • 13.

  Valärende

 • 14.

  Övrigt

 • 15.

  Nästa sammanträde

Tilläggsdagordning

Rotel I

Rotel II

 • 17.

  Motion 2017:65 av Håkan Jörnehed (V) om att garanti införs i Stockholms läns landsting om en barnmorska per födande i aktivt förlossningsarbete s.k. ”One to one care”

  LS 2017-1304

 • 18.

  Motion 2017:73 av Petra Larsson (S) och Victor Harju (S) om digitala hälsokontroller i Stockholms läns landsting

  LS 2017-1527

 • 19.

  Motion 2017:74 av Erika Ullberg (S) och Tove Sander (S) om den efterföljande vården för sexuellt våldsutsatta

  LS 2017-1528

Rotel III

Rotel V