Regionstyrelsens sammanträde den 18 juni 2019

Dag:
Tisdag den 18 juni 2019
Tid:
10:00

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag samt närvarorätt

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0064

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0065

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel III

Rotel IV

Rotel V

Regionstyrelsens ordförande

 • 9.

  Valärende

 • 10.

  Övrigt

 • 11.

  Nästa sammanträde

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel II