Regionstyrelsens sammanträde den 17 december 2019

Dag:
Tisdag den 17 december 2019
Tid:
10:00