Regionstyrelsens sammanträde den 17 december 2019

Dag:
Tisdag den 17 december 2019
Tid:
10:00

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare samt justeringsdag och närvarorätt

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0064

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0065

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel II

Rotel IV och VI

Rotel V

Rotel VI

Rotel VII