Arbets- och personalutskottet

Arbets- och personalutskottet ansvarar för övergripande styrnings-, system- och strukturfrågor samt frågor om Region Stockholms ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat.

Utskottet ansvarar också för arbetsgivarfrågor och strategisk kompetensförsörjning i
Region Stockholms egna verksamheter, utredningsbeslut inför investeringar samt
ekonomisk månadsrapportering för Regionledningskontoret och Region Stockholm. 

Dagordningar och handlingar

Sammanträden 2021
Sammanträden 2020
Sammanträden 2019

Förtroendevalda 

Ordinarie ledamöter
Ersättare

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?