Arbets- och personalutskottet

Arbets- och personalutskottet ansvarar för övergripande styrnings-, system- och strukturfrågor samt frågor om Region Stockholms ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat.

Utskottet ansvarar också för arbetsgivarfrågor och strategisk kompetensförsörjning i
Region Stockholms egna verksamheter, utredningsbeslut inför investeringar samt
ekonomisk månadsrapportering för Regionledningskontoret och Region Stockholm. 

Dagordningar och handlingar

Sammanträden 2019

Förtroendevalda 

Ordinarie ledamöter
Ersättare