Regionfullmäktiges sammanträde den 9 februari 2021

Dag:
Tisdag den 9 februari 2021
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

 

 

 

Cecilia Löfgreen
Regionfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 11.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 12.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Motioner

Föredragande regionråd: Gustav Hemming (C), Rotel IV

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande regionråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

Föredragande regionråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

Tf föredragande regionråd: Irene Svenonius (M), Rotel V

Valärenden

Nya motioner

Nya interpellationer

 • 27.

  Interpellation av Jens Sjöström (S) om revisorernas delårsrapport och trafiknämndens investeringar

  RS 2021-0133

 • 28.

  Interpellation av Anna Sehlin (V) m fl. om Gnestapendeln

  RS 2021-0134

 • 29.

  Interpellation av Gabriel Kroon SD om en rättvis vaccination

  RS 2021-0135

 • 30.

  Interpellation av Jens Sjöström (S) om tidtabellsförändringarna och revisorernas delårsrapport

  RS 2021-0136

 • 31.

  Interpellation av Stellan Hamrin (V) om bussterminalen i Katarinaberget

  RS 2021-0137

 • 32.

  Interpellation av Robert Johansson (S) om arbetsmiljö och Covid-19-pandemi

  RS 2021-0138

 • 33.

  Interpellation av Talla Alkurdi (S) Om risken för ojämlik vaccinering mot covid-19

  RS 2021-0139