Kort om besluten

Dagordning

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationersida

 • 2.

  Interpellationer behandlas mellan klockan 10.00 och 12.00

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2021:12 av Anna Sehlin (V) om ökad användning av munskydd i kollektivtrafiken.

  RS 2021-0271

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2021:13 av Gabriel Kroon (SD) om nedlagd långcovid-vård vid Karolinska Solna.

  RS 2021-0272

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2021:14 av Mats Larsson (S) om hantering av patienter vid akutmottagningen på Södertälje sjukhus.

  RS 2021-0273

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 6.

  Bordlagd interpellation 2021:15 av Jonas Lindberg (V) om besparingarna på Södersjukhusets kvinnoklinik.

  RS 2021-0274

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 7.

  Bordlagd interpellation 2021:16 av Msciwoj Swigon (SD) om de ökade kostnaderna av Stockholmsförhandlingen och om en eventuell omförhandling av Stockholmsförhandlingen.

  RS 2021-0275

  Bordlades

 • 8.

  Bordlagd interpellation 2021:17 av Talla Alkurdi (S) om den ojämlika vården i Region Stockholm.

  RS 2021-0276

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 9.

  Bordlagd interpellation 2021:18 av Maria Mustonen (V) om miljömärkning av el i SL-trafiken.

  RS 2021-0277

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 10.

  Bordlagd interpellation 2021:19 av Msciwoj Swigon (SD) om koldioxidfri elförsörjning av Stockholms kollektivtrafik.

  RS 2021-0278

  Bordlades

 • 11.

  Bordlagd interpellation 2021:20 av Talla Alkurdi (S) om neddragningarna på kvinnosjukvården och specifikt förlossningsvården i Region Stockholm.

  RS 2021-0279

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 12.

  Bordlagd interpellation 2021:21 av Maria Mustonen (V) om omläggning av busslinjerna 53 och 55.

  RS 2021-0280

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 13.

  Bordlagd interpellation 2021:22 av Talla Alkurdi (S) om vaccinering mot covid-19 i Region Stockholm.

  RS 2021-0281

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 14.

  Bordlagd interpellation 2021:23 av Maria Mustonen (V) om upphörande av kollektivtrafik till Huvudskär.

  RS 2021-0282

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 15.

  Bordlagd interpellation 2021:24 av Talla Alkurdi (S) om brister i vården för äldre i Region Stockholm.

  RS 2021-0283

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 16.

  Bordlagd interpellation 2021:25 av Tuva Lund (S) om långa väntetider till assisterad befruktning.

  RS 2021-0284

  Bordlades

 • 17.

  Interpellation 2021:26 av Tara Twana (S) om bristen på pandemistöd till kulturverksamheterna i Region Stockholm

  RS 2021-0409

  Bordlades

 • 18.

  Interpellation 2021:27 av Marta Aguirre (V) om trängseln i kollektivtrafiken

  RS 2021-0410

  Bordlades

 • 19.

  Interpellation 2021:28 av Gabriel Kroon (SD) om psoriasisvård utan vår största vårdgivare – Psoriasisföreningen

  RS 2021-0411

  Bordlades

 • 20.

  Interpellation 2021:29 av Talla Alkurdi (S) om varför det inte går att säkra mer personal till covidvården

  RS 2021-0412

  Bordlades

 • 21.

  Interpellation 2021:30 av Maria Mustonen (V) om omstart av kollektivtrafiken

  RS 2021-0413

  Bordlades

 • 22.

  Interpellation 2021:31 av Talla Alkurdi (S) om primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna

  RS 2021-0414

  Bordlades

 • 23.

  Interpellation 2021:32 av Lina El Yafi (V) om SL:s trygghetschatt och bemötande av trafikanter i kollektivtrafiken

  RS 2021-0415

  Bordlades

 • 24.

  Interpellation 2021:33 av Thomas Magnusson (V) om den framtida vården i Järfälla RS 2021-0416

  Bordlades

Besvarande av frågor

 • 25.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Prisutdelning

 • 26.

  Utdelning av Miljöpriset

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 27.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

 • 28.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Beslutsärenden

Valärenden

Nya motioner

Tilläggsärenden (ev. tilläggsärenden utsändes senare)

 • 43.

  Tilläggsärenden