Regionfullmäktiges sammanträde den 8 juni

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 8 juni 2021
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Cecilia Löfgreen
Regionfullmäktiges ordförande

Dagordning

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationersida

Besvarande av frågor

 • 25.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Prisutdelning

 • 26.

  Utdelning av Miljöpriset

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 27.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

 • 28.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Beslutsärenden

Valärenden

Nya motioner

Tilläggsärenden (ev. tilläggsärenden utsändes senare)