Regionfullmäktiges sammanträde den 23 mars

Dag:
Tisdag den 23 mars 2021
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Cecilia Löfgreen
Regionfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 11.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 12.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M), rotel I

Motioner

Föredragande regionråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

Föredragande regionråd: Désirée Pethrus (KD), Rotel V

Föredragande regionråd: Tobias Nässén (M), Rotel VII

Valärenden

Nya motioner

Nya interpellationer

 • 28.

  Interpellation 2021:8 av Elof Hansjons (S) om psoriasisvården i Region Stockholm

  RS 2021-0267

 • 29.

  Interpellation 2021:9 av Anna Sehlin (V) om att förlängda trafikavtal innebär en ålderstigen bussflotta

  RS 2021-0268

 • 30.

  Interpellation 2021:10 av Britt-Mari Canhasi (SD) om tillgången på AT-platser

  RS 2021-0269

 • 31.

  Interpellation 2021:11 av Jens Sjöström (S) angående framtidens biljettsortiment

  RS 2021-0270

 • 32.

  Interpellation 2021:12 av Anna Sehlin (V) om ökad användning av munskydd i kollektivtrafiken

  RS 2021-0271

 • 33.

  Interpellation 2021:13 av Gabriel Kroon (SD) om nedlagd långcovid-vård vid Karolinska Solna

  RS 2021-0272

 • 34.

  Interpellation 2021:14 av Mats Larsson (S) om hantering av patienter vid akutmottagningen på Södertälje sjukhus

  RS 2021-0273

 • 35.

  Interpellation 2021:15 av Jonas Lindberg (V) om besparingarna på Södersjukhusets kvinnoklinik

  RS 2021-0274

 • 36.

  Interpellation 2021:16 av Msciwoj Swigon (SD) om de ökade kostnaderna av Stockholmsförhandlingen

  RS 2021-0275

 • 37.

  Interpellation 2021:17 av Talla Alkurdi (S) om den ojämlika vården i Region Stockholm

  RS 2021-0276

 • 38.

  Interpellation 2021:18 av Maria Mustonen (V) om miljömärkning SL-el

  RS 2021-0277

 • 39.

  Interpellation 2021:19 av Msciwoj Swigon (SD) om koldioxidfri elförsörjning av Stockholms kollektivtrafik

  RS 2021-0278

 • 40.

  Interpellation 2021:20 av Talla Alkurdi (S) om förlossningsvården

  RS 2021-0279

 • 41.

  Interpellation 2021:21 av Maria Mustonen (V) om omläggning av busslinjerna 53 och 55

  RS 2021-0280

 • 42.

  Interpellation 2021:22 av Talla Alkurdi (S) om varför Region Stockholm är sämst på att vaccinera de äldre

  RS 2021-0281

 • 43.

  Interpellation 2021:23 av Maria Mustonen (V) om upphörande av kollektivtrafik till Huvudskär

  RS 2021-0282

 • 44.

  Interpellation 2021:24 av Talla Alkurdi (S) om vården för äldre i Region Stockholm

  RS 2021-0283

 • 45.

  Interpellation 2021:25 av Tuva Lund (S) om assisterad befruktning

  RS 2021-0284