Regionfullmäktiges sammanträde den 17 november 2020

Dag:
Tisdag den 17 november 2020
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds den 17 november och fortsätter vid behov den 18 november. Båda dagarna börjar sammanträdet klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

 Region Stockholms webb-tv

Mikael Sundesten
Ordförande

Inledning m.m.

 • 1.

  Inledning och fullmäktiges beslutsförhet

 • 2.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Valärenden

Beslutsärenden

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M) Rotel I

Nya motioner

Tilläggsärenden (ev. tilläggsärenden utsändes senare)

Nya interpellationer

 • 9.

  Interpellation 2020:36 av Jonas Lindberg (V) om Regelverket kring dom digitala vårdaktörerna och KRY:s fysiska etablering i Stockholm

  RS 2020-0862