Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2019:7 av Jonas Lindberg (V) om dödsfall till följd av brist på vårdplatser

  RS 2019-0254

 • 3.

  Interpellation 2019:8 av Jens Sjöström (S) om spelreklam i kollektivtrafiken

  RS 2019-0394

 • 4.

  Interpellation 2019:9 av Veronica Kallander (V) om begränsning av resande med rullstolstaxi

  RS 2019-0395

 • 5.

  Interpellation 2019:10 av Gabriel Kroon (SD) om kostnader för språktolk

  RS 2019-0396

  Interpellationen bordlades

 • 6.

  Interpellation 2019:11 av Talla Alkurdi (S) om att återta 1177 Vårdguiden i egen regi

  RS 2019-0397

  Interpellationen bordlades

 • 7.

  Interpellation 2019:12 av Catarina Wahlgren (V) om suicid

  RS 2019-0398

  Interpellationen bordlades

 • 8.

  Interpellation 2019:13 av Talla Alkurdi (S) om vården för gravida eller nyblivna mammor som lider av psykisk ohälsa

  RS 2019-0399

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2019:14 av Jonas Lindberg (V) om privata sjukförsäkringar inom sjukvården i Stockholmsregionen

  RS 2019-0400

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Interpellation 2019:15 av Catarina Wahlgren (V) om barn- och ungas psykiska hälsa

  RS 2019-0401

  Interpellationen bordlades

 • 11.

  Interpellation 2019:16 av Stellan Hamrin (V) om Regionens klimatarbete

  RS 2019-0402

  Interpellationen bordlades

 • 12.

  Interpellation 2019:17 av Marit Normasdotter (V) om den minskade produktionen inom psykiatrin trots ökad psykisk ohälsa i länet

  RS 2019-0403

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 14.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 15.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Motioner

 • 22.

  Motion 2017:77 av Håkan Jörnehed (V) och Birgitta Sevefjord (V) om idéburet offentligt partnerskap (förslag 2019:41)

  LS 2017-1531

 • 23.

  Motion 2018:9 av Erika Ullberg (S) om åtgärder för att minska trakasserier och övergrepp i vården (förslag 2019:42)

  LS 2018-0271

 • 24.

  Motion 2018:19 av Elinor Odeberg (S) och Freddie Lundqvist (S) om ordning och reda i bemanningsbranschen (förslag 2019:43)

  LS 2018-0628

 • 25.

  Motion 2018:14 av Linda Älegård (S) om flytt av ålder för mässlingsvaccin (förslag 2019:44)

  LS 2018-0422

 • 26.

  Motion 2018:18 av Per Carlberg (SD) om att främja det lokalhistoriska arvet (förslag 2019:45)

  LS 2018-0426

 • 27.

  Motion 2018:22 av Marit Normasdotter (V) om att behandla alla patienter med hepatit C i syfte att utrota sjukdomen 2030 (förslag 2019:46)

  LS 2018-0631

 • 28.

  Motion 2018:30 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om avskaffad finansiering av Mångkulturellt centrum (förslag 2019:47)

  LS 2018 0755

 • 29.

  Motion 2018:6 av Håkan Jörnehed (V) och Catarina Wahlgren (V) om att inrätta ett centrum för vård av personer som utsatts för sexuella övergrepp (förslag 2019:48)

  LS 2018-0268

 • 30.

  Motion 2018:28 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om kameraövervakning på infartsparkeringar i landstinget regi (förslag 2019:49)

  LS 2018-0753

 • 31.

  Motion 2018:29 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om informationskampanj om fuskåkande i kollektivtrafiken (förslag 2019:50)

  LS 2018-0754

 • 32.

  Motion 2018:7 av Dag Larsson (S) varför kan inte vården av äldre arbeta mer i team (förslag 2019:51)

  LS 2018-0269

 • 33.

  Motion 2018:10 av Tara Twana (S) om att alla kvinnor har nytta av mammografi (förslag 2019:52)

  LS 2018-0272

 • 34.

  Motion 2018:8 av Dag Larsson m.fl. (S) om förenklad hjälpmedelsprocess och bättre rehabilitering för synskadade (förslag 2019:53)

  LS 2018-0270

 • 35.

  Motion 2018:11 av Dag Larsson m.fl. (S) om snabbspår för äldre på länets akutmottagningar (förslag 2019:54)

  LS 2018-0273

 • 36.

  Motion 2018:20 av Elinor Odeberg (S) om anonymiserade ansökningar (förslag 2019:55)

  LS 2018-0629

  Regionfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

Valärenden

 • 37.

  Valberedningens ordförandes skrivelse (förslag 2019:56)

 • 38.

  Nominering av ordförande, ledamöter och suppleanter till bolag inom LISAB-koncernen (förslag 2019:57)

  LISAB 2019-0008

  Behandlades tillsammans med punkten 20 på dagordningen. För beslut se punkt 20.

Nya motioner

Nya interpellationer

 • 40.

  Interpellation 2019:18 av Talla Alkurdi (S) om vårdens beredskap inför sommaren 2019

  RS 2019-0600

  Interpellationen godkändes

 • 41.

  Interpellation 2019:19 av Anna Sehlin (V) om Region Stockholms engagemang i Connect Sweden

  RS 2019-0601

  Interpellationen godkändes

 • 42.

  Interpellation 2019:20 av Britt-Marie Canhasi (SD) om hedersutsattas utsatthet inom sjukvården

  RS 2019-0602

  Interpellationen godkändes

 • 43.

  Interpellation 2019:21 av Hanna Svensson (S) om buss på Slagstafärjan

  RS 2019-0603

  Interpellationen godkändes

 • 44.

  Interpellation 2019:22 av Veronica Kallander (V) om Motorik- och träningscenter (MTC)

  RS 2019-0604

  Interpellationen godkändes

 • 45.

  Interpellation 2019:23 av Gabriel Kroon (SD) om Sveriges högsta landstingsskatt

  RS 2019-0605

  Interpellationen godkändes

 • 46.

  Interpellation 2019:24 av Talla Alkurdi (S) om nedläggning av BUMM

  RS 2019-0606

  Interpellationen godkändes

 • 47.

  Interpellation 2019:25 av Jens Sjöström (S) om plattformsbarriärer

  RS 2019-0607

  Interpellationen godkändes

 • 48.

  Interpellation 2019:26 av Robert Johansson (S) om gemensamma regler och/eller ansökan för AT-tillsättning

  RS 2019-0608

  Interpellationen godkändes

 • 49.

  Interpellation 2019:27 av Elinor Odeberg (S) om väntetider inom ätstörningsvården

  RS 2019-0609

  Interpellationen godkändes