Regionfullmäktiges sammanträde den 7 maj 2019

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 7 maj 2019
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Region Stockholms webb-tv

Cecilia Löfgreen

Regionfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 14.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 15.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Motioner

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

 • 22.

  Motion 2017:77 av Håkan Jörnehed (V) och Birgitta Sevefjord (V) om idéburet offentligt partnerskap (förslag 2019:41)

  LS 2017-1531

 • 23.

  Motion 2018:9 av Erika Ullberg (S) om åtgärder för att minska trakasserier och övergrepp i vården (förslag 2019:42)

  LS 2018-0271

 • 24.

  Motion 2018:19 av Elinor Odeberg (S) och Freddie Lundqvist (S) om ordning och reda i bemanningsbranschen (förslag 2019:43)

  LS 2018-0628

Föredragande regionråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

Föredragande regionråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 30.

  Motion 2018:28 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om kameraövervakning på infartsparkeringar i landstinget regi (förslag 2019:49)

  LS 2018-0753

 • 31.

  Motion 2018:29 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om informationskampanj om fuskåkande i kollektivtrafiken (förslag 2019:50)

  LS 2018-0754

Föredragande regionråd: Ella Bohlin (KD), Rotel V

 • 32.

  Motion 2018:7 av Dag Larsson (S) varför kan inte vården av äldre arbeta mer i team (förslag 2019:51)

  LS 2018-0269

 • 33.

  Motion 2018:10 av Tara Twana (S) om att alla kvinnor har nytta av mammografi (förslag 2019:52)

  LS 2018-0272

 • 34.

  Motion 2018:8 av Dag Larsson m.fl. (S) om förenklad hjälpmedelsprocess och bättre rehabilitering för synskadade (förslag 2019:53)

  LS 2018-0270

 • 35.

  Motion 2018:11 av Dag Larsson m.fl. (S) om snabbspår för äldre på länets akutmottagningar (förslag 2019:54)

  LS 2018-0273

Föredragande regionråd: Tobias Nässén (M), Rotel VII

Valärenden

Nya motioner

 • 39.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 40.

  Interpellation 2019:18 av Talla Alkurdi (S) om vårdens beredskap inför sommaren 2019

  RS 2019-0600

 • 41.

  Interpellation 2019:19 av Anna Sehlin (V) om Region Stockholms engagemang i Connect Sweden

  RS 2019-0601

 • 42.

  Interpellation 2019:20 av Britt-Marie Canhasi (SD) om hedersutsattas utsatthet inom sjukvården

  RS 2019-0602

 • 43.

  Interpellation 2019:21 av Hanna Svensson (S) om buss på Slagstafärjan

  RS 2019-0603

 • 44.

  Interpellation 2019:22 av Veronica Kallander (V) om Motorik- och träningscenter (MTC)

  RS 2019-0604

 • 45.

  Interpellation 2019:23 av Gabriel Kroon (SD) om Sveriges högsta landstingsskatt

  RS 2019-0605

 • 46.

  Interpellation 2019:24 av Talla Alkurdi (S) om nedläggning av BUMM

  RS 2019-0606

 • 47.

  Interpellation 2019:25 av Jens Sjöström (S) om plattformsbarriärer

  RS 2019-0607

 • 48.

  Interpellation 2019:26 av Robert Johansson (S) om gemensamma regler och/eller ansökan för AT-tillsättning

  RS 2019-0608

 • 49.

  Interpellation 2019:27 av Elinor Odeberg (S) om väntetider inom ätstörningsvården

  RS 2019-0609