Regionfullmäktiges sammanträde den 19 och 20 november 2019

Dag:
Tisdag den 19 november 2019
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds den 19 november och fortsätter den 20 november. Båda dagarna börjar sammanträdet klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet. 

Region Stockholms webb-tv

Cecilia Löfgreen

Regionfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 2.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 3.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Valärenden

Nya motioner

 • 9.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 10.

  Interpellation 2019:35 av Tuva Lund (S) om sammanhållen vård för sköra äldre

  RS 2019-1085

 • 11.

  Interpellation 2019:36 av Ann-Marie Strömberg (V) om glasögonbidrag för diplopi (dubbelseende)

  RS 2019-1086

 • 12.

  Interpellation 2019:37 av Gabriel Kroon (SD) om ett orättvist Care Need Index (CNI)

  RS 2019-1087