Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2019:16 av Stellan Hamrin (V) om Regionens klimatarbete

  RS 2019-0402

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2019:19 av Anna Sehlin (V) om Region Stockholms engagemang i Connect Sweden

  RS 2019-0601

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2019:21 av Hanna Svensson (S) om buss på Slagstafärjan

  RS 2019-0603

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2019:22 av Veronica Kallander (V) om Motorik- och träningscenter (MTC)

  RS 2019-0604

 • 6.

  Bordlagd interpellation 2019:25 av Jens Sjöström (S) om plattformsbarriärer

  RS 2019-0607

 • 7.

  Bordlagd interpellation 2019:27 av Elinor Odeberg (S) om väntetider inom ätstörningsvården

  RS 2019-0609

  Besvarandet av interpellationen bordlades

 • 8.

  Interpellation 2019:28 av Jonas Lindberg (V) om att ställa återbetalningskrav på Boston Consulting Group

  RS 2019-0710

  Besvarandet av interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2019:29 av Gabriel Kroon (SD) om försäljning av Berga Naturbruksgymnasium

  RS 2019-0715

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 11.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 12.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Motioner

 • 19.

  Motion 2017:55 av Susanne Lund m.fl. (S) om att upprätta en haverikommission för att granska de upprepade fiaskon med signalsystemsupphandlingar (förslag 2019:72)

  LS 2017-1294

 • 20.

  Motion 2017:67 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att upphandla kollektivtrafik med personalövergång och krav på kollektivavtalsliknande villkor (förslag 2019:73)

  LS 2017-1306

 • 21.

  Motion 2018:13 av Susanne Lund (S) och Stefan Johansson (S) om enklare och bättre biljettregler för barn och unga (förslag 2019:74)

  LS 2018-0275

Valärenden

Nya motioner

Valärenden

Nya interpellationer

 • 28.

  Interpellation 2019:30 av Robert Johansson (S) om statliga medel till förlossningsvården

  RS 2019-0897

  Interpellationen godkändes

 • 29.

  Interpellation 2019:31 av Jonas Lindberg (V) om utbildning inom vårdvalen

  RS 2019-0898

  Interpellationen godkändes

 • 30.

  Interpellation 2019:32 av Gabriel Kroon (SD) om kostnadsutvecklingen i Region Stockholm

  RS 2019-0899

  Interpellationen godkändes