Regionfullmäktiges sammanträde den 17 september 2019

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 17 september 2019
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Regionfullmäktiges webb-tv

Prisutdelning

Utdelning av Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism

Cecilia Löfgreen

Regionfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 11.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 12.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande regionråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

Föredragande regionråd: Gustav Hemming (C), Rotel IV

Föredragande regionråd: Ella Bohlin (KD), Rotel V

 • 18.

  Modell för samverkan mellan Region Stockholm och länets pensionärsorganisationer (förslag 2019:71)

  RS 2019-0382

Motioner

Föredragande regionråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

Valärenden

Nya motioner

Valärenden

Nya interpellationer

 • 28.

  Interpellation 2019:30 av Robert Johansson (S) om statliga medel till förlossningsvården

  RS 2019-0897

 • 29.

  Interpellation 2019:31 av Jonas Lindberg (V) om utbildning inom vårdvalen

  RS 2019-0898

 • 30.

  Interpellation 2019:32 av Gabriel Kroon (SD) om kostnadsutvecklingen i Region Stockholm

  RS 2019-0899