Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 8.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 9.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

 • 10.

  Inrättande av resultatenhet för utbyggnaden av tunnelbanan (förslag 2019:80)

  RS 2019-0790

  Beslut enligt Regionstyrelsens förslag med korrigering av datum i andra att-satsen till den 1 januari 2020.

 • 11.

  Överlåtelse av aktier i Mälardalstrafik AB till Region Sörmland (förslag 2019: 81)

  RS 2019-0846

Motioner

 • 12.

  Motion 2018:23 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om att göra utbildningen om våld i nära relationer obligatorisk för chefer inom vården (förslag 2019:82)

  LS 2018-0632

 • 13.

  Motion 2018:35 av Jonas Lindberg (V) och Jonas Carlsson (V) om att införa hälsoundersökningar för medarbetare i regionen som jobbar treskift (förslag 2019:83)

  LS 2018-1269

 • 14.

  Motion 2019:5 av Erika Ullberg (S) om införande av karantänsregler (förslag 2019:84)

  RS 2019-0285

 • 15.

  Motion 2019:29 av Jonas Lindberg (V) om att införa karantänsregler för höga tjänstemän som byter arbetsgivare från Region Stockholm till konkurrerande privat verksamhet (förslag 2019:85)

  RS 2019-0637

 • 16.

  Motion 2019:1 av Tara Twana m.fl. (S) om ökat behov av klimakterierådgivare (förslag 2019:86)

  RS 2019-0281

 • 17.

  Motion 2019:3 av Talla Alkurdi (S) och Victor Harju (S) om att införa digitala hälsosamtal i primärvården (förslag 2019:87)

  RS 2019-0283

 • 18.

  Motion 2019:4 av Tara Twana m.fl. (S) om förbättrad vård av förlossningsskador i Stockholmsregionen (förslag 2019:88)

  RS 2019-0284

 • 19.

  Motion 2019:11 av Simon Solberg (SD) om att vidareutveckla Origo resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld (förslag 2019:89)

  RS 2019-0291

 • 20.

  Motion 2019:10 av Gabriel Kroon (SD) om att inrätta ett årligt pris för bästa suicidpreventiva åtgärd (förslag 2019:90)

  RS 2019-0290

 • 21.

  Motion 2019:8 av Helén Schoultz (SD) om förbättrad samverkan mellan kommun och region för individer med psykisk ohälsa i kombination med missbruksproblem (förslag 2019:91)

  RS 2019-0288

 • 22.

  Motion 2019:30 av Anna Sehlin (V) om minskad användning av plast i Region Stockholm (förslag 2019:92)

  RS 2019-0638

 • 23.

  Motion 2019:31 av Anna Sehlin (V) om att formulera mål om andel vegetarisk mat i Region Stockholms miljöprogram (förslag 2019:93)

  RS 2019-0639

 • 24.

  Motion 2018:34 av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) om att ta initiativ till en regional biogasstrategi (förslag 2019:94)

  LS 2018-1268

 • 25.

  Motion 2019:2 av Talla Alkurdi (S) om nedläggning av gynekologiska mottagningar (förslag 2019:95)

  RS 2019-0282

  Ärendet bordlades

Valärenden

Nya motioner

Nya interpellationer

 • 28.

  Interpellation 2019:33 av Jonas Lindberg (V) om restnoteringar av läkemedel

  RS 2019-0984

  Interpellationen godkändes

 • 29.

  Interpellation 2019:34 av Lina El Yafi (V) om tunnelbanans trafikledning

  RS 2019-0985

  Interpellationen godkändes