Kort om besluten

Inledning och justering

 • 1.

  Inledning och justering

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 10.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 11.

  Tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Motioner

 • 19.

  Motion 2017:65 av Håkan Jörnehed (V) om att garanti införs i Stockholms läns landsting om en barnmorska per födande i aktivt förlossningsarbete s.k. ”One to one care” (förslag 2019:26)

  LS 2017-1304

 • 20.

  Motion 2017:73 av Petra Larsson (S) och Victor Harju (S) om digitala hälsokontroller i Stockholms läns landsting (förslag 2019:27)

  LS 2017-1527

 • 21.

  Motion 2017:74 av Erika Ullberg (S) och Tove Sander (S) om den efterföljande vården för sexuellt våldsutsatta (förslag 2019:28)

  LS 2017-1528

 • 22.

  Motion 2017:58 av Dag Larsson m fl (S) om att samlokalisera insatser för äldre (förslag 2019:29)

  LS 2017-1297

 • 23.

  Motion 2017:68 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om mammografi för kvinnor över 74 år (förslag 2019:30)

  LS 2017-1307

 • 24.

  Motion 2017:75 av Dag Larsson (S) om att säkra en mångfald av vårdgivare inom reumatologin genom upphandling (förslag 2019:31)

  LS 2017-1529

 • 25.

  Motion 2017:66 av Håkan Jörnehed (V) och Elisabeth Ulin Karlsson (V) om att säkerställa att patientnämndens principärenden får en större dignitet och tas upp som ett eget ärende (förslag 2019:32)

  LS 2017-1305

Valärenden

Nya motioner

Beslutsärenden

 • 28.

  Avstämning av budget 2019 för Region Stockholm (förslag 2019:34)

  LS 2018-1179

  Beslut enligt Regionstyrelsens förslag

  (S) deltog inte i beslutet

  (SD) deltog inte i beslutet

Nya interpellationer

 • 29.

  Interpellation 2019:8 av Jens Sjöström (S) om spelreklam i kollektivtrafiken

  RS 2019-0394

  Interpellationen godkändes

 • 30.

  Interpellation 2019:9 av Veronica Kallander (V) om begränsning av resande med rullstolstaxi

  RS 2019-0395

  Interpellationen godkändes

 • 31.

  Interpellation 2019:10 av Gabriel Kroon (SD) om kostnader för språktolk

  RS 2019-0396

  Interpellationen godkändes

 • 32.

  Interpellation 2019:11 av Talla Alkurdi (S) om att återta 1177 Vårdguiden i egen regi

  RS 2019-0397

  Interpellationen godkändes

 • 33.

  Interpellation 2019:12 av Catarina Wahlgren (V) om Suicid

  RS 2019-0398

  Interpellationen godkändes

 • 34.

  Interpellation 2019:13 av Talla Alkurdi (S) om vården för gravida eller nyblivna mammor som lider av psykisk ohälsa

  RS 2019-0399

  Interpellationen godkändes

 • 35.

  Interpellation 2019:14 av Jonas Lindberg (V) angående privata sjukförsäkringar inom sjukvården i Stockholmsregionen

  RS 2019-0400

  Interpellationen godkändes

 • 36.

  Interpellation 2019:15 av Catarina Wahlgren (V) om barn- och ungas psykiska hälsa

  RS 2019-0401

  Interpellationen godkändes

 • 37.

  Interpellation 2019:16 av Stellan Hamrin (V) om Regionens klimatarbete

  RS 2019-0402

  Interpellationen godkändes

 • 38.

  Interpellation 2019:17 av Marit Normasdotter (V) om den minskade produktionen inom psykiatrin trots ökad psykisk ohälsa i länet

  RS 2019-0403

  Interpellationen godkändes