Regionfullmäktiges sammanträde den 12 mars 2019

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 12 mars 2019
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

 Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

 Region Stockholms webb-tv

Cecilia Löfgreen

Regionfullmäktiges ordförande

Inledning och justering

 • 1.

  Inledning och justering

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 10.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 11.

  Tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

 • 12.

  Revidering av reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting – Reglemente för regionrevisorerna i Stockholm (förslag 2019:19)

  LS 2017-1575

 • 13.

  Nominering av ledamöter i Mälardalstrafik Mälab AB och Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (förslag 2019:20)

  LS 2018-1046

 • 14.

  Nominering av ledamöter i Locum AB (förslag 2019:21)

  RS 2019-0180

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M) och Gustav Hemming (C), Rotel I och IV

Föredragande regionråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

Föredragande regionråd: Gustav Hemming (C), Rotel IV

Föredragande regionråd: Tomas Eriksson (MP), Rotel VI

Motioner

Föredragande regionråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

Föredragande regionråd: Ella Bohlin (KD), Rotel V

Föredragande regionråd: Tobias Nässén (M), Rotel VII

 • 25.

  Motion 2017:66 av Håkan Jörnehed (V) och Elisabeth Ulin Karlsson (V) om att säkerställa att patientnämndens principärenden får en större dignitet och tas upp som ett eget ärende (förslag 2019:32)

  LS 2017-1305

Valärenden

Nya motioner

 • 27.

  Nya motioner

Beslutsärenden

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Nya interpellationer

 • 29.

  Interpellation 2019:8 av Jens Sjöström (S) om spelreklam i kollektivtrafiken

  RS 2019-0394

 • 30.

  Interpellation 2019:9 av Veronica Kallander (V) om begränsning av resande med rullstolstaxi

  RS 2019-0395

 • 31.

  Interpellation 2019:10 av Gabriel Kroon (SD) om kostnader för språktolk

  RS 2019-0396

 • 32.

  Interpellation 2019:11 av Talla Alkurdi (S) om att återta 1177 Vårdguiden i egen regi

  RS 2019-0397

 • 33.

  Interpellation 2019:12 av Catarina Wahlgren (V) om Suicid

  RS 2019-0398

 • 34.

  Interpellation 2019:13 av Talla Alkurdi (S) om vården för gravida eller nyblivna mammor som lider av psykisk ohälsa

  RS 2019-0399

 • 35.

  Interpellation 2019:14 av Jonas Lindberg (V) angående privata sjukförsäkringar inom sjukvården i Stockholmsregionen

  RS 2019-0400

 • 36.

  Interpellation 2019:15 av Catarina Wahlgren (V) om barn- och ungas psykiska hälsa

  RS 2019-0401

 • 37.

  Interpellation 2019:16 av Stellan Hamrin (V) om Regionens klimatarbete

  RS 2019-0402

 • 38.

  Interpellation 2019:17 av Marit Normasdotter (V) om den minskade produktionen inom psykiatrin trots ökad psykisk ohälsa i länet

  RS 2019-0403