Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 7.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 8.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

 • 9.

  Annonsering av regionfullmäktige under 2019 (förslag 2019:1)

  RS 2019-0185

 • 10.

  Arvodesreglemente för Region Stockholm (förslag 2019:2)

  LS 2018-0684

 • 11.

  Godkännande av markanvisningsavtal inför försäljning av del av fastigheten Solna Haga 4:17 (förslag 2019:3)

  LS 2018-0972

 • 12.

  Organisatorisk förändring av Stockholms läns museum (förslag 2019:4)

  LS 2018-1173

 • 13.

  Årsredovisningar 2017 för samordningsförbunden Södertälje, VärNa, Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS),Östra Södertörn, Södra Roslagen, Stockholms stad, samt Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

  LS 2018-0923

 • 14.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård och möjlighet till medfinansiering av linser vid kataraktoperationer (förslag 2019:6)

  LS 2018-0817

 • 15.

  Godsstrategi för Stockholmsregionen (förslag 2019:7)

  LS 2017-1614

  Ärendet återremitterades

Motioner

 • 16.

  Motion 2017:64 av Mohibul Ezdani Khan (V) om att höja prissumman för arbetet mot främlingsfientlighet och rasism (förslag 2019:8)

  LS 2017-1303

 • 17.

  Motion 2017:72 av Erika Ullberg m.fl. (S) om att införa extratjänster (förslag 2019:9)

  LS 2017-1526

 • 18.

  Motion 2017:44 av Kerstin Mannerquist (S) och Lars Grönwall (S) om ett minnesmärke över Karl Grunewalds gärning (förslag 2019:10)

  LS 2017-1157

 • 19.

  Motion 2016:25 av Håkan Jörnehed (V) om att införa läkemedlet PrEP i Stockholms läns landsting (förslag 2019:11)

  LS 2016-0680

 • 20.

  Motion 2017:57 av Dag Larsson m.fl. (S) om familjär hyperkolesterolemivården (FH) i Stockholm (förslag 2019:12)

  LS 2017-1296)

 • 21.

  Motion 2017:79 av Marit Normasdotter m.fl. (V) om att öppna avgiftningsenhet för kvinnor och personer som identifierar sig som kvinnor (förslag 2019:13)

  LS 2017-1533

 • 22.

  Motion 2017:27 av Elof Hansjons m.fl. (S) om att återta delar av sjötrafiken i egen regi (förslag 2019:14)

  LS 2017-0911

 • 23.

  Motion 2017:78 av Stellan Hamrin (V) om att fastställa havsytans framtida nivåer och planera skapandet av en ny råvattenintäkt för regionen (förslag 2019:15)

  LS 2017-1532

 • 24.

  Motion 2017:56 av Dag Larsson m.fl. (S) om att mer forskning i primärvården behövs (förslag 2019:16)

  LS 2017-1295

Valärenden

Nya motioner

Nya interpellationer

 • 28.

  Interpellation 2019:1 av Jens Sjöström (S) om kollektivtrafikens vinterberedskap

  RS 2019-0248

  Interpellationen godkändes

 • 29.

  Interpellation 2019:2 av Bengt Larsson (V) om behandling av analcancerpatienter boende i Stockholmsregionen

  RS 2019-0249

  Interpellationen godkändes

 • 30.

  Interpellation 2019:3 av Henrik Åkerlund (SD) om tjänstgörande sjuksköterskor som saknar giltiga examensbevis

  RS 2019-0250

  Interpellationen godkändes

 • 31.

  Interpellation 2019:4 av Erika Ullberg (S) om fastighetsförsäljningar

  RS 2019-0251

  Interpellationen godkändes

 • 32.

  Interpellation 2019:5 av Catarina Wahlgren (V) om situationen på våra akutmottagningar

  RS 2019-0252

  Interpellationen godkändes

 • 33.

  Interpellation 2019:6 av Lars Bryntesson (S) om återflytt av ambulanshelikoptern till Värmdö

  RS 2019-0253

  Interpellationen godkändes

 • 34.

  Interpellation 2019:7 av Jonas Lindberg (V) om dödsfall till följd av brist på vårdplatser

  RS 2019-0254

  Interpellationen godkändes