Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2019:10 av Gabriel Kroon (SD) om kostnader för språktolk

  RS 2019-0396

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2019:11 av Talla Alkurdi (S) om att återta 1177 Vårdguiden i egen regi

  RS 2019-0397

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2019:12 av Catarina Wahlgren (V) om suicid

  RS 2019-0398

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2019:13 av Talla Alkurdi (S) om vården för gravida eller nyblivna mammor som lider av psykisk ohälsa

  RS 2019-0399

 • 6.

  Bordlagd interpellation 2019:14 av Jonas Lindberg (V) om privata sjukförsäkringar inom sjukvården i Stockholmsregionen

  RS 2019-0400

 • 7.

  Bordlagd interpellation 2019:15 av Catarina Wahlgren (V) om barn- och ungas psykiska hälsa

  RS 2019-0401

 • 8.

  Bordlagd interpellation 2019:16 av Stellan Hamrin (V) om Regionens klimatarbete

  RS 2019-0402

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Bordlagd interpellation 2019:17 av Marit Normasdotter (V) om den minskade produktionen inom psykiatrin trots ökad psykisk ohälsa i länet

  RS 2019-0403

 • 10.

  Interpellation 2019:18 av Talla Alkurdi (S) om vårdens beredskap inför sommaren 2019

  RS 2019-0600

 • 11.

  Interpellation 2019:19 av Anna Sehlin (V) om Region Stockholms engagemang i Connect Sweden

  RS 2019-0601

  Interpellationen bordlades

 • 12.

  Interpellation 2019:20 av Britt-Marie Canhasi (SD) om hedersutsattas utsatthet inom sjukvården

  RS 2019-0602

 • 13.

  Interpellation 2019:21 av Hanna Svensson (S) om buss på Slagstafärjan

  RS 2019-0603

  Interpellationen bordlades

 • 14.

  Interpellation 2019:22 av Veronica Kallander (V) om Motorik- och träningscenter (MTC)

  RS 2019-0604

  Interpellationen bordlades

 • 15.

  Interpellation 2019:23 av Gabriel Kroon (SD) om Sveriges högsta landstingsskatt

  RS 2019-0605

 • 16.

  Interpellation 2019:24 av Talla Alkurdi (S) om nedläggning av BUMM

  RS 2019-0606

 • 17.

  Interpellation 2019:25 av Jens Sjöström (S) om plattformsbarriärer

  RS 2019-0607

  Interpellationen bordlades

 • 18.

  Interpellation 2019:26 av Robert Johansson (S) om gemensamma regler och/eller ansökan för AT-tillsättning

  RS 2019-0608

 • 19.

  Interpellation 2019:27 av Elinor Odeberg (S) om väntetider inom ätstörningsvården

  RS 2019-0609

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 21.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 22.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

 • 23.

  Fastställande av dagar för regionfullmäktiges sammanträden år 2020 (förslag 2019:58)

  RS 2019-0658

  Beslut enligt Förslag till beslut

 • 24.

  Årsredovisning 2018 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 2019:59)

  RS 2019-0547

 • 25.

  Beslut om bl.a. godkännande av och borgensåtagande för anskaffning av fordon för regional tågtrafik i Mälarregionen (förslag 2019:60)

  RS 2019-0680

Motioner

 • 26.

  Bordlagd motion 2018:20 av Elinor Odeberg (S) om anonymiserade ansökningar (förslag 2019:55)

  LS 2018-0629

 • 27.

  Motion 2018:33 av Jonas Lindberg (V) om betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom samtliga områden (förslag 2019:61)

  LS 2018-1193

 • 28.

  Motion 2018:32 av Tove Sander (S) om behovet av samlad information till föräldrar till barn som diagnostiserats med neuropsykiatriska funktionshinder (förslag 2019:62)

  LS 2018-1192

 • 29.

  Motion 2018:31 av Talla Alkurdi (S) om att kartlägga vårdbehovet i länet (förslag 2019:63)

  LS 2018-1191

 • 30.

  Motion 2018:12 av Sven-Inge Nylund (S) om färdtjänst till Bålsta (förslag 2019:64)

  LS 2018-0274

Valärenden

Nya motioner

Anmälningsärende

Nya interpellationer

 • 34.

  Interpellation 2019:28 av Jonas Lindberg (V) om att ställa återbetalningskrav på Boston Consulting Group

  RS 2019-0710

  Interpellationen godkändes

 • 35.

  Interpellation 2019:29 av Gabriel Kroon (SD) om försäljning av Berga Naturbruksgymnasium

  RS 2019-0715

  Interpellationen godkändes