Regionfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2019

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 11 juni 2019
Tid:
10:00
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet. 

Region Stockholms webb-tv

Prisutdelning

Utdelning av Stockholms läns landstings Miljöpris 2019

 

 

Cecilia Löfgreen

Regionfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 21.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 22.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

 • 23.

  Fastställande av dagar för regionfullmäktiges sammanträden år 2020 (förslag 2019:58)

  RS 2019-0658

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande regionråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

 • 25.

  Beslut om bl.a. godkännande av och borgensåtagande för anskaffning av fordon för regional tågtrafik i Mälarregionen (förslag 2019:60)

  RS 2019-0680

Motioner

Föredragande regionråd: Tobias Nässén (M), Rotel VII

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

Föredragande regionråd: Anna Starbrink (L), Rotel II

 • 28.

  Motion 2018:32 av Tove Sander (S) om behovet av samlad information till föräldrar till barn som diagnostiserats med neuropsykiatriska funktionshinder (förslag 2019:62)

  LS 2018-1192

 • 29.

  Motion 2018:31 av Talla Alkurdi (S) om att kartlägga vårdbehovet i länet (förslag 2019:63)

  LS 2018-1191

Föredragande regionråd: Ella Bohlin (KD), Rotel V

 • 30.

  Motion 2018:12 av Sven-Inge Nylund (S) om färdtjänst till Bålsta (förslag 2019:64)

  LS 2018-0274

Valärenden

Nya motioner

Anmälningsärende

Nya interpellationer

 • 34.

  Interpellation 2019:28 av Jonas Lindberg (V) om att ställa återbetalningskrav på Boston Consulting Group

  RS 2019-0710

 • 35.

  Interpellation 2019:29 av Gabriel Kroon (SD) om försäljning av Berga Naturbruksgymnasium

  RS 2019-0715