Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 8.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 9.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Motioner

 • 12.

  Bordlagd motion 2019:2 av Talla Alkurdi (S) om nedläggning av gynekologiska mottagningar (förslag 2019:95)

  RS 2019-0282

 • 13.

  Motion 2019:6 av Anna Sehlin (V) om att införa ett regionalt lånecykelsystem i Region Stockholm (förslag 2019:106)

  RS 2019-0286

 • 14.

  Motion 2019:26 av Jonas Lindberg (V) om att inte tillåta försäkringspatienter inom verksamheter med avtal enligt LOV och LOU (förslag 2019:107)

  RS 2019-0634

 • 15.

  Motion 2019:7 av Anna Sehlin (V) om att SL ska köpa in och äga en egen elbussflotta (förslag 2019:108)

  RS 2019-0287

 • 16.

  Motion 2019:33 av Britt-Mari Canhasi (SD) om snabbuss i rusningstrafik enbart för Norrtälje kommuns resenärers resande till och från Stockholm (förslag 2019:109)

  RS 2019-0641

 • 17.

  Motion 2019:27 av Jonas Lindberg (V) om att inrätta utbildning till avancerad klinisk specialistsjuksköterska (förslag 2019:110)

  RS 2019-0635

 • 18.

  Motion 2019:35 av Britt-Mari Canhasi (SD) och Helen Schoultz (SD) om avgift för uteblivna besök vid screeningsundersökningar (förslag 2019:111)

  RS 2019-0643

 • 19.

  Motion 2019:36 av Helen Schoultz m.fl. (SD) om att införa avgiftsfri HPV-vaccination för pojkar i Region Stockholm (förslag 2019:112)

  RS 2019-0644

Valärenden

Nya motioner

Nya interpellationer

 • 24.

  Interpellation 2019:38 av Talla Alkurdi (S) om vård av försäkringspatienter

  RS 2019-1155

  Interpellationen godkändes

 • 25.

  Interpellation 2019:39 av Anna Sehlin (V) om fördyring av nya tunnelbanan

  RS 2019-1156

  Interpellationen godkändes

 • 26.

  Interpellation 2019:40 av Gabriel Kroon (SD) om personalvarsel i sjukvården

  RS 2019-1157

  Interpellationen godkändes

 • 27.

  Interpellation 2019:41 av Lars Bryntesson (S) om "patientsäkerhetsplanen som försvann" m.m.

  RS 2019-1158

  Interpellationen godkändes