Regionfullmäktiges sammanträde den 10 december 2019

Mötet är avslutat

Kort om besluten

Dag:
Tisdag den 10 december 2019
Tid:
10:00

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när dagordningen är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet direkt via webb-tv. Vill du söka fram ärenden eller talare är materialet sökbart från kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Region Stockholms webb-tv

Cecilia Löfgreen

Regionfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 7.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 8.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 9.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M), Rotel I

 • 11.

  Redovisning över beredningen av motioner som inte slutligt handlagts av fullmäktige (förslag 2019:105)

  RS 2019-0219

Motioner

Föredragande regionråd: Tobias Nässén (M), Rotel VII

Föredragande regionråd: Kristoffer Tamsons (M) och Gustav Hemming (C), Rotel III och IV

 • 13.

  Motion 2019:6 av Anna Sehlin (V) om att införa ett regionalt lånecykelsystem i Region Stockholm (förslag 2019:106)

  RS 2019-0286

Föredragande regionråd: Anna Starbrink (L) och Tobias Nässén (M), Rotel II och VIII

Föredragande regionråd: Kristoffer Tamsons (M), Rotel III

Föredragande regionråd: Ella Bohlin (KD), Rotel V

Valärenden

Nya motioner

 • 23.

  Nya motioner

Nya interpellationer

 • 24.

  Interpellation 2019:38 av Talla Alkurdi (S) om vård av försäkringspatienter

  RS 2019-1155

 • 25.

  Interpellation 2019:39 av Anna Sehlin (V) om fördyring av nya tunnelbanan

  RS 2019-1156

 • 26.

  Interpellation 2019:40 av Gabriel Kroon (SD) om personalvarsel i sjukvården

  RS 2019-1157

 • 27.

  Interpellation 2019:41 av Lars Bryntesson (S) om "patientsäkerhetsplanen som försvann" m.m.

  RS 2019-1158