Patientnämndens sammanträde tisdagen den 28 januari 2020

Dag:
Tisdag den 28 januari 2020
Tid:
10:00

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

  Dagordning till sammanträde med patientnämnden den 28 januari 2020

 • 2.

  Utseende av justerare och fastsällande av justeringsdag

 • 3.

  Anmälan av nämndens protokoll fört vid sammanträde den 17 december 2019

Information

 • 4.

  Förvaltningen informerar

  Inbjuden gäst är Elda Sparrelid som är chefsläkare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som ska prata om förslaget till den regionala handlingsplanen

Beslutsärenden

Anmälningsärenden