Patientnämndens sammanträde tisdagen den 26 maj 2020

Dag:
Tisdag den 26 maj 2020
Tid:
10:00-12:00
Plats:
Skype/Anmälan på Lindhagensgatan 98 i receptionen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

  Dagordning till sammanträde med patientnämnden den 26 maj 2020

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Anmälan av nämndens protokoll fört vid sammanträde den 17 februari 2020

Informationsärenden

 • 4.

  Förvaltningschefen informerar

  Information kring coronasituationen

Beslutsärenden

Anmälningsärenden