Patientnämndens sammanträde tisdagen den 24 november 2020

Dag:
Tisdag den 24 november 2020
Tid:
14:30
Plats:
Teams/Lindhagensgatan 98

Dagordning

Information

  • 4.

    Förvaltningschefen informerar

Beslutsärenden

Anmälningsärenden