Patientnämndens sammanträde tisdagen den 15 december 2020

Dag:
Tisdag den 15 december 2020
Tid:
10:00-12:00
Plats:
Teamas / Lindhagensgatan 98
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

  PaN A2009-00131

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Anmälan av nämndens protokoll fört vid sammanträde den 24 november 2020

  PaN A2009-00131

Information

 • 4.

  Förvaltningschefen informerar

  *Inbjudna gäster Elda Sparrelid och Anna Lundin - Implementering av handlingsplan för patientsäkerhet. * Presentation av ny medarbetare * Rekryteringar *Analys av Corona-relaterade klagomål bland åldersgruppen 70 år och äldre.

Beslutsärenden

Anmälningsärenden