Patientnämndens sammanträde måndagen den 17 februari 2020

Dag:
Måndag den 17 februari 2020
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, lokal Södertörnssalen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Anmälan av nämndens protokoll fört vid sammanträde den 28 januari 2020

Information

 • 4.

  Förvaltningschefen informerar

  Viktiga händelser under 2019

Beslutsärende

Anmälningsärende

 • 11.

  Hög patientsäkerhet och personcentrering

  Ärendet är muntligt

 • 12.

  Övriga frågor