Patientnämndens sammanträde tisdagen den 22 september 2020

Dag:
Tisdag den 22 september 2020
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Digitalt och i lokal
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Informationsärenden

  • 4.

    Förvaltningschefen informerar

Beslutsärenden

Anmälningsärenden