Patientnämndens sammanträde måndagen den 15 juni 2020

Dag:
Måndag den 15 juni 2020
Tid:
10:00
Plats:
Teamsmöte

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

  Dagordningen till patientnämndens sammanträde den 15 juni

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

 • 3.

  Anmälan av nämndens protokoll den 26 maj 2020

Informationsärenden

 • 4.

  Förvaltningschefen informerar

  Översyn av förvaltningens arbetssätt- Krisledningsarbetet- Patientens dag den 17 september 2020

Beslutsärenden

Anmälningsärenden